Návrat na hlavní stranu

Galerie V Kapli [ Galerie ]

Galerie V Kapli
Otevřeno:
Po-Pá 9.00-17.00


Galerie V Kapli

19. listopadu 1997 byla v Bruntále slavnostně otevřena Galerie V kapli na Jesenické ulici. Město Bruntál a jeho obyvatelé tak získali další objekt, který spolu s nově otevřeným městským divadlem obohatí dosavadní kulturní život ve městě. Málo známá je bohatá historie objektu, jehož součástí je dnešní Galerie V kapli. Dochované historické materiály prostudoval RNDr. Tomáš Niesner, historik Okresního muzea v Bruntále.

Vznik kaple sv. Alžběty bezprostředně souvisí se vznikem a vývojem chudobince v Bruntále.
Ten byl založen 29.9.1584 Hynkem starším Brtálským z Vrbna. Po převzetí panství Řádem německým starším Bruntálským z Vrbna. Po převzetí panství Řádem německých rytířů chudobince zanikl. Obnoven byl až za velmistra Jana Kašpara z Ampringenu, místodržícím Vilémem Zochou (1670 - 1682).
Nová budova chudobince byla postavena v průběhu rozšiřování tzv. Nisského předměstí směrem ke Starému Městu. V novém objektu chudobince byla postavena i kaple zasvěcená patronce Řádu německých rytířů - sv. Alžbětě Durynské. Kaple byla vysvěcena v roce 1667.
K zásadní změně budovy a kaple došlo za velmistra Maxmiliána III. Josefa d´Este. Tento velmistr kladl důraz na charitativní činnost. Dosavadní přízemní budova byla podle plánů vídeňského architekta Ignaze Wiesingera z roku 1856 o další patro zvýšena kaple byla upravena v novogotickém slohu. Po této přestavbě získala budova chudobince s kaplí dodnes zachovalý vzhled. Řádové sestry zde pečovaly až do roku 1945 o 16 mužů a 20 žen.
Po 2. sv. válce zde byla umístěna tzv. sodovkárna a po jejím zrušení objekt sloužil jako ubytovna pro dělníky a zřízení staveniště.
Výstavbou obytného domu na ulici Družební byl v 80. Letech zbořen zadní trakt a následně měla být zbořena celá budova. Počátkem 90. Let se díky iniciativě Klubu za starý Bruntál podařilo demolici zabránit.
Zchátralý objekt zakoupila v roce 1995 stavební firma Czasch. Zde se začíná novodobá historie objektu určeného původně k demolici. Vstřícným přístupem vedení OVS Bruntál a VUSS Olomouc mohl být objekt zdařile rekonstruován, z větší části pro potřeby OVS Bruntál a zčásti pro obchodní činnost firmy Czasch. Po mnohých diskusích o využití prostoru kaple, do kterých se aktivně zapojil i Klub za starý Bruntál, se vedení firmy Czasch rozhodlo využít prostor kaple nekomerčním způsobem a nabídnout jej k výstavní činnosti.
K zajištění této činnosti byl ustaven Klub Galerie V Kapli, který v úzké spolupráci s firmou Czasch bude zajišťovat pořádání výstav podle plánu na rok 199á, jak jej navrhl kurátor výstav Jindřich Štreit, významný český fotograf a galerista, známý svými aktivitami ze Sovince. Představa kurátora je zajistit pro Bruntál výstavy současného umění na nejvyšší možné úrovni, které by mělo být zpřístupněno především mládeži, u níž je absence takových příležitostí nejvíce znatelná.
Provozování galerie, její zpřístupnění pro veřejnost umožňuje zřízené obchůdku s keramikou, sklem, bižuterií a obrazy v přilehlé místnosti bývalé zakristie kaple. Jelikož se jedná o projekt finančně náročný, bude vítán každý, kdo bude chtít projekt podpořit. Klub Galerie V Kapli očekává podporu ze strany podnikatelských subjektů a ostatních institucí ve městě.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Galerie V Kapli
Ivana Popíková
Jesenická 43
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 603 336 187
Galerie V Kapli

FOTOGALERIE

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://galerie.popina.cz

Typ záznamu: Galerie
AKTUALIZACE: správce systému (infosystem.cz) org. 56, 25.08.2009 v 19:32 hodin

Copyright 1999-2024 © Kam na Pardubicku, s.r.o.