Návrat na hlavní stranu

Odra, národopisný soubor [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Odra
Odra
Tanec a zpěv, lidová hudba ze Slezska - Těšínska, Bohumínska a Petřvaldu.
Sídlo: Ostrava-Vítkovice

Folklorní soubor ODRA
Folklorní soubor ODRA vznikl v r. 1983 v Bohumíně a od r. 1994 působí v Ostravě při T.J. Sokol Vítkovice.
Zakladatelkou a vedoucí souboru je Anna Buroňová. Cimbálovou muziku vedli Václav Stuchlý, Petr Ptošek, Václav Hlosta. Nyní ji vede Miroslav Buroň a primášem je Ladislav Kaleja.

Soubor se ve své činnosti zaměřuje zejména na oblast Bohumínska, okolí Petřvaldu, zpracovává také lašský folklor z okolí Ostravy a částečně i folklor z Opavska. Ženská pěvecká skupina zpívá písně z jižní části Těšínska - z Hrčavy, Jablunkovska a Třinecka. Při své tvorbě soubor čerpá především ze sběrů Hany Podešvové, Zdenky Jelínkové a Václava Stuchlého. Využívá i zápisů otištěných v časopisu Radostná země.

V repertoáru má ucelená pásma zvykoslovná (např. Vití zeleného věnce pro nevěstu, Čepení nevěsty s tancem Bjoły ), dále pásma taneční (Petřvaldské, Skřečoňské, Zbyslavské, Pacholkové na hory) i choreografie jednotlivých tanců (Lašský taněc, Mamlas, Maly křižok, Kalamajka, Šaroš, Lipový, atd.)
Pro svá vystoupení ODRA užívá kroj z Bohumínska, ze Skřečoně, lašský kroj a zpěvačky používají kroj z okolí Mostů u Jablunkova. Všechny kroje jsou rekonstruované Jiřinou Královou z Českého Těšína.

Soubor vystupoval na mnoha festivalech doma (Dolní Lomná, Rožnov, Frenštát p. Radhoštěm, Strážnice), také vystoupil v r. 1995 na koncertu Lašska a Slezska v rámci Dnů folkloru na Žofíně ke 100. výročí NVČ v Praze a na XIII. všesokolském sletě v Praze v r. 2000 ve folklorní skladbě Rozkvetlá louka, jejíž byl soubor iniciátorem. Anna Buroňová byla spolu se Zdenou Kyselou autorkou této skladby.
Odra vystupovala mnohokrát na festivalech i v zahraničí (Německo, Rumunsko, Dánsko, Chorvatsko, Anglie, Rakousko, Polsko a Portugalsko).
Soubor se také zúčastnil mnoha sokolských akcí, gymnaestrád, zvlášť zdařilá byla účast ve skladbě Anny a Lenky Buroňové "Návraty domů" na XII. světové gymnaestrádě 2003 v Lisabonu v Portugalsku.

Od r. 2000 pracuje v souboru ODRA ženská pěvecká skupina, která navázala na činnost sester Žabkových z Jablunkovska, kde kontinuitu zajišťuje Anna Buroňová-Žabková. Tato pěvecká skupina získala v mezinárodní soutěži "Zlatý klas" v Polsku v r. 2002 1. místo, v r. 2003
2. místo a v r. 2004 opět 1. místo.

ODRA se zúčastnila XIV. všesokolského sletu v Praze, kde spolu s dalšími vybranými soubory Slezska a Lašska, Moravy a Čech vystoupila v r. 2006 ve skladbě "Tance domova" autorů Anny Buroňové, Jana Miroslava Krista a Miloše Vršeckého.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Folklorní soubor Odra
Anna Buroňová
Bulharská 1418
708 00 Ostrava 8
Česko (CZ)
tel: (+420) 608 853 901
(+420) 596 961 704
fax: (+420) 596 614 727
Odra
Taneční soubor

FOTOGALERIE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odra.unas.cz

Typ záznamu: Folklorní soubor či skupina FoS ČR
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 04.08.2006 v 19:51 hodin

Copyright 1999-2024 © Kam na Pardubicku, s.r.o.